Avisudklip og artikler

1. maj 2002: Hedehusene Avis

13. januar 2003: Dagbladet

15. januar 2003: Hedehusene Avis

15. januar 2003: Lokalavisen

15. januar 2003: Taastrup Avis

22. januar 2003: Hedehusene Avis forside og side 2

22. januar 2003: Taastrup Avis

29. januar 2003: Lokalavisen

29. januar 2003: Vestegnen

22. april 2003: Dagbladet

23. april 2003: Lokalavisen

7. maj 2003: Hedehusene Avis

7. maj 2003: Lokalavisen

7. maj 2003: Taastrup Avis

12. maj 2003: Hendes Verden

Diverse artikler 1

Diverse artikler 2De lukkede links åbnes når jeg har tilladelse.

Hvem er jeg?
Hvorfor le?
Hvor kommer latteren fra?
Foredrag om latter
Skolelatter
Referencer
Hedehusene Latterklub
Instruktøruddannelsen
Artikler
Billeder
Kontakt